1. 1.
    osmanLı döneminde LevanterLer tarafından kuLLanıLan istikLaL caddesinin eski ismi.turkce karşıLığı:Peranın o büyük caddesi
    ... rien de manque