1. 1.
  kurt lewin, max wertheimer, kurt koffka, wolfgang köhler gibi uzmanların geliştirdiği, davranış ve bilişsel süreçlerin, ilkel bileşenlere indirgenerek değil, bir bütün oluşturarak anlaşacağını savunan psikolojik akım. bu teoride insan ve insan davranışı küçük, atomistik birimler yerine, daha büyük analiz birimleri halinde incelenir.
  5 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  bir şeyi anlamak için parçalara değil, bütüne bakmak gerektiğini, anlamanın ancak bir bütün oluşturarak gerçekleşeceğini anlatan, almanca "biçim, düzen, şekil" anlamlarına gelen kelime.
  (bkz: gestalt psikolojisi)
  4 ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  yöntem olarak tümden gelimi kullanan psikoloji ekolü.bu adamlar derler ki; parca bütünden ayrıdır, bütün parçaların gelişigüzel toplamından ayrı bir şeydir.yani; tek tek davranışa değil davranışların bütününe bakmak gerekir.
  örnek olarak şunu verebiliriz: e l m a harfleri ayrı ayrı bir anlam ifade etmez ama bütün olarak 'elma' anlamlı bir kelimedir. bu akımın kurucuları olarak da koffka ve kohler'i söyleyebiliriz.
  4 ... marionette
 4. 4.
  bir eşya veya olayın anlamlandırılmasında, uyaran veya biçimlerin bütünsel algısını vurgulayan görüş olarak tanımlanabilir. Yüzyılın başlarında Almanya'da Wertheimer, Koffka ve Köhler tarafından geliştirilen bu teori, yüzyılın başında psikolojiye hakim olan 'psikofizik'e (algı, bellek ve benzeri psişik edimleri refleks, duyum ve imaj terimleriyle, yani basit biyolojik olgularla açıklayan yaklaşım) bir tepki olarak doğmuştur.

  Psikoloji tarihinde Önemli bir yeri olan geştalt teorisine göre, tüm zihinsel edimlerde anlam, durumun bütününün algısından çıkar, eğer parçalara ayırarak, öğelere bölüp sonra toplayarak yaklaşılırsa, anlam gözden kaçar. Bütün parçalarının toplamından fazladır.

  Bunun ilk örneklerinden biri XIX. yüzyıl sonunda Ehrenfels tarafından verilmiştir. Eğer bir melodiyi algılıyorsak ve tanıyorsak, bu, onu oluşturan notalardan her birini öğrenip bellekte tuttuğumuzdan değil, notalar arası harmoniyi, melodiyi veren yapıyı bellekte tuttuğumuzdandır.

  Partisyonu bir başka tonaliteye naklederek notaları değiştirebiliriz, ama melodi aynı kalır. Melodinin algısı, notalarının ardışık algısı değildir, notaların oluşturduğu orijinal bütünün algısıdır. Algılamak, bir biçimin, bir geştaltın tanınmasıdır.

  Bu yaklaşım, algı sorunlarının, örneğin illüzyonların açıklanmasında ('doğru biçim' ihtiyacı, bazı şekillere üçüncü boyut eklenmesine yol açmaktadır, vb.), doğal bir bütünlüğün söz konusu olduğu ve her bir fonksiyonun bitişik fonksiyonlarla birlikte ele alınması gereğinin duyulduğu alanlarda (nöroloji, bellek, zeka, vb.) önemli bir uygulama alanı bulmuştur.

  Geştalt teori, sosyal psikoloji alanında Kurt Lewin'in etkisiyle ve Asch, Şerif, vb. öncü sosyal psikologların çalışmalarıyla önemli bir yer kazanmıştır. Halen 'global algı - analitik algı' tartışmalarında güncelliğini korumaktadır.

  kaynak: psikolojisayfam.com
  4 ... aksak tirtil
 5. 5.
  her bütünün bir şekli olduğunu ve bu şekillerin unsurların toplamını oluşturamadığını savunan yaklaşımdır. örneğin bir masayı parçalara ayırdığımızda herhangi bir parça masayı ifade edemez veya bir şarkının notaları teker teker incelendiğinde bize şarkıyı yansıtamaz. bundan yola çıkılarak kişilik de sadece niteliklerin toplamı değildir, bir bütündür.
  2 ... felix felicis
 6. 6.
  nesnelerin montaj ve de montaj durumlarının insan algısında eksiklik yaratacağı kuşkusunu savunan psiko analitik görüştür. popularitesini hala korumaktadır. hayvanlar üzerinde ki araştırmalarda hayvanların bu konuda değişik tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. misal kediler araba tekerlerinin arabanın bir parçası olduğu gerçeğini algılayamazlar. aslan ve kaplanlarda safari araçlarının üzerindeki insanları aracın bir parçası sandığı için saldırmazlar.
  1 ... dusunenadam
 7. 7.
  almanya'da ortaya çıkmış bir düşüncedir. kurt lewin, max wertheimer, kurt koffka, wolfgang köhler, wolfgang metzger, christian von ehrenfels , kurt goldstein , paul tholey, vittorio benussi gestalt' cılara örnek olarak verilebilir.
  ayrıca;http://tr.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psikolojisi
  1 ... unique270
 8. 8.
  lise kitabımızda dondurma örneği ile anlatıldığı için aradan gecen yılların hatırlamama engel olamadıgı düsüncedir.kabaca butunun parcalardan daha degerli oldugunu iddia eder.(dondurma vanilya süt ve şekerden yapılır ama bu malzemeler bir araya getirildiginde dondurmayı olusturmazlar)
  1 ... cakik
 9. 9.
  davranışlar bir bütün olarak ele alınır. kurucusu köhler'dir.
  1 ... unique270
 10. 10.
  gestalt ilkeleri, tasarım fakültelerine yeni giren öğrencilere verilen temel tasarım derslerinde ogrenciye benimsetilmeye çalışılır.
  1 ... pis pisi