1. 1.
    akla geldikçe kulağı çınlattırılan moddur.
    ... entente cordiale