1. 1.
    Bernd Eistert ile beraber Arndt-Eistert sentezini keşfeden Alman kimyager. 1885-1969 yılları arasında yaşamıştır. Çoğunlukla inorganik kimya üzerinde çalışmalarda bulunmasına rağmen, azo bileşenleri üzerinde de çalışmalar yürütmüştür. Adı Arndt-Eistert sentezi ile bütünleşmiştir.

    nazi almanyası'nın baskı politikaları nedeniyle 1933'te almanya'dan ayrılmak zorunda kalmış ve önce ingiltere'ye, daha sonra türkiye'ye gitmiştir. 1934-1955 yılları arasında istanbul üniversitesi'nde görev yapmıştır. kimya enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Türkiye'nin ilk kimya yüksek mühendisi olan Hüseyin Hilmi ışık, Fritz ile beraber çalışmıştır.

    fritz'in dikkat çeken farklı bir yönü, 1934'te türkiye'de akademik görev alışının onun için bir ilk olmayışıdır. kendisi darülfünun için kimya enstitüsünün kuruluşuna yardım etmiştir. bu vesileyle, 1915-1918 arasında istanbul'da görev almıştır. kısa sürede türkçe'yi öğrenmiş ve daha o yıllarda türkçe kitap yayınlamıştır.

    1955 yılında emekli olarak ülkesine dönmüştür. * *
    2 ... usualsuspects