1. 1.
  Halk bilimi.Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini,sözlü edebiyatını,geleneklerini,törelerini,inançlarını,mutfağını,müziğini oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten,kaynak, evrim,yayılım,değişim,etkileşim vb. sorunlarını çözmeye,sonuç,kural,kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı,halkiyat.
  ... italiano
 2. 2.
  +abi bizde folklör seçmeli dersmiş. gidelim mi?
  -kim söyledi olm. yok ööle bişi
  +üst sınıftan bi arkadaş dedi. hem çevre yaparız bak. kızlar falanda wardır orda
  -hehe. ollum, o senin bildiin folklör deil. Halk bilimi dersi o.
  +Hadi ya(!?!?!!)
  ... niedy
 3. 3.
  halk oyunlarına verilen genel ad.
  -2 ... patasana
 4. 4.
  folklör kelime anlamıyla bir yöreye ait kültür demektir. genel de halk dansları için kullanılır ancak bu yanlış bir kullanımdır. bir yörenin kültürü halk danslarından ibaret değildir çünkü. folklör denildiğinde içerisine o bölgeye ait tüm kültürel zenginlikler girer. halk dansları ise özel bir alandır sadece olayın dans kısmı ile ilgilenir.
  (bkz: halk oyunları)
  2 ... carpe diem13
 5. 5.
  folklor ülkemizde önemi geç farkedilmiş, milletlerin milli bilinçlerini oluşturmada başvurdukları bilim dalıdır. 2. dünya savaşında rusya tarafından ideolojik açıdan kullanılmıştır. rusya, gençlerini savaşa teşvik edebilmek için folklorcüleri toplamış ve bunlara çeşitli milletlerden halk bilim malzemelerini toplamalarını, bu malzemeleri yeniden şekillendirerek propaganda malzemeleri haline getirmelerini istemiştir. rusyada gençleri savaşa teşvik edebilmek için kullanılan halk bilim malzemeleri için (bkz: manas destanı) (bkz: köroğlu destanı)
  1 ... xtra
 6. 6.
  şiire düşmandır.
  (bkz: folklor şiire düşman)
  (bkz: cemal süreya)
  ... saadet teyze
 7. 7.
  "folklor; sözlü halk edebiyatı, halk musıkisi, halk temaşası, halk gelenek ve inançları gibi tamamen fikri ve manevi kültürü araştıran bir ilimdir."

  -şakir ülkü taşır
  ... sosyalpenguen
 8. 8.
  "folklor; bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alanlardaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir birleşime vardırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır."

  -SEDAT VEYis örnek
  ... sosyalpenguen
 9. 9.
  tam bir tanım olmasa da rauf ikta 1924'te darülelhan külliyatı'nda folklorün daha çok anadolu türkülerinden oluştuğunu yazmıştır. eksik bir tanım yapmıştır ancak folklor/halkiyat biliminin yeni yeni tanındığı yıllarda yazılmış olduğu için önemlidir.
  ... sosyalpenguen
 10. 10.
  ideal bir halk bilimi adına neler yapılmalı? * * * * * * *

  1- üniversitelerde halk bilimi kürsüleri ve bölümleri açılmalıdır. araştırma enstitüleri kurulmalıdır.

  2- üniversitelerin idari bilimler fakültelerinde, askeri okullarda, eğitim fakülteleri ve öğretmen okullarında halk bilimi dersleri detaylı olarak gösterilmelidir.

  3- halk bilimi mezunları radyo, tv, gazete gibi kitle iletişim organlarında, tiyatro sinema gibi görsel sanatlarda, meb ktb, dışişleri bakanlığı gibi resmi dairelerde görevlendirilmeli, halk eğitim merkezlerinde danışmanlık yapmalılardır.

  4- halk bilimi mezunları hagem'de mutlaka çalışmalılardır.

  5- hagem'i batıdaki örnekleri gibi baştan aşağı düzenlemek, modern araç ve gereçlere kavuşturmak, modern teknik ve yöntemlerle araştırmalarını yapmasını sağlamak ve daha fazlası için uygun bütçenin ayarlanması gereklidir. (kültür ve turizm bakanlığı tarafından)

  6- halk bilimiyle ilgili ne varsa, ülke koşulları göz önünde bulundurularak toplanmalı ve bu bilgiler belli bir tasnife tabi tutularak arşivlenmelidir.

  7- halk bilimi araştırmalarının türkiyedeki dağılımını gösterecek halk bilimi atlasları hazırlanmalıdır.

  8- 1975'te ilki yapılan ve devamı gelmeyen uluslararası türk folklor kongresi yeniden, düzenli olarak yapılmalıdır.

  9- yurtdışındaki türkolog ve araştırmacılarla irtibata geçilmeli, onların bilgilerinden istifade edilmelidir. (özellikle alman ve rus türkologlar)

  10- halk bilimiyle ilgili değerli koleksiyonlar bir araya getirilmeli ve bir müzede toplanmalıdır.

  11- ve en önemlisi, en kısa zamanda bir türk halk bilimi sözlüğü hazırlanmalıdır.
  ... sosyalpenguen