1. 1.
  Filozof.
  1 ... italiano
 2. 2.
  hayatı iyi yönlerden görmeyi becerebilen,
  önceki hayatında pollyanna olma ihtimali çok yüksek,
  hoşgörülü,kalender kimseler için kullanılan bir sıfat..
  ... piano-forte
 3. 3.
  din dışı ilimlerle ilgilen kişilere verilen ad

  (bkz: ömer hayyam)
  -1 ... sayincevizkabugu
 4. 4.
  feylesof rıza tevfik bölükbaşı kendini şu dizelerle anlatmıştır:
  "feylesof Rıza'yım dinsizim sanma
  dîni ben öğrettim kendi babama
  her ipte oynarım canbazım amma
  sırat köprüsünü geçemem hocam"
  ... kanadikirik
 5. 5.
  anlamı filozoftan farklı olarak, genellikle dünyayı umursamayan, olaylara mantık çerçevesinde bakman demektir.
  1 ... seytanin fisildadiklari
 6. 6.
  ahmet mithat paşa'nın; yanlış batılaşmanın bir yara olduğunu göstermek, doğunun batıya üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla yazmış olduğu felatun bey ve rakım efendi adlı eserinde rakım efendinin dalga geçmek amaçlı felatun beye taktığı lakap.
  ... ziba dudu
 7. 7.
  filozofun taşradaki adı.
  ... david addison
 8. 8.
  yaşamın her yönünü düşünen ve fikir üreten insanlara verilen sıfat. bu günkü konuşma dilinde düşünür deniliyor.
  ... hildeshaym
 9. 9.
  osmanlıca da feylesof;

  felsefe ile uğraşan, felsefeci. (ilm-i hikmetle meşgul olan mütefennin. dinle münasebeti olmayan gayr-ı müslim. l.r.)

  hükema(i'lem eyyühel-aziz!) bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez.

  ne kadar zeki olursa olsun o şeyin ahvâli hakkında ihtilâfları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. binaenaleyh, avrupa feylesofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, islâm ve kur'anın hakaikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. onların en büyüğü, yakından hakaik-ı islâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. ben öyle gördüm; nefs-ül emir de benim gördüğümü tasdik eder. binaenaleyh şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden feylesoflar, hakkın esrârını, kur'an nurlarını da keşfedebilir diyemezsin. zira onun aklı gözündedir. göz, kalb ve ruhun gördüklerini göremez. çünki kalblerinde can kalmamıştır. gaflet, o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür. m.n.)

  http://www.turkcebilgi.com/sozluk/feylesof
  ... 34prometheus
 10. 10.
  filozofun osmanlıca karşılığıdır. daha doğrusu bugün ki filozof telaffuzunun kaynağıdır etimolojik olarak.
  ... yoldas komiser