1. 1.
    10 Şubat 1920'de, istanbul Mebuslar Meclisi'nde teşekkül etmiş olan bir grup.
    ... sulh