1. 1.
  "Bir ülke içinde doğrudan bir bağlantısı olmayan, aralarında birlik oluşturmaya elverişli ortak paydalardan ve siyasi iradeden mahrum, azınlık grupları halinde yaşayan sosyal birimler veya seçkinci bir otoritenin baskıcı gücü ile bir arada tutulabilen dini, etnik birimlerdir." (2023 dergisi , sayı 43, sf:32)

  Türkiye mozaik midir?

  Bir ülkenin etnik mozayik olması için çeşitlilik yeterli değildir. etnik grupların genel nüfusa oranı en az %35 olmalıdır. Ayrıca tanımdan da anlaşılabileceği gibi, bu etnik gruplar arasında din, ırk vb anlamlarda hiç bir doğrudan bağ bulunmamalıdır. Şimdi Türkiye de azınlık diye nitelendirilen grupları göz önüne alırsak (Kürtler, Zazalar, Araplar, Lazlar ve Çerkesler) hangisi ya da hangileri Türkiyenin mozayik olma kriterini yerine getirmektedir? tabi emperyalizmin hizmetindeki araştırmacı ve yazarların öne sürdüğü diğer etnik grupları söz etmedim bile. Pek çoğu türkiyeyi mozayik olarak gösterecek anlamlı bir nüfusa sahip olmadığı gibi büyük bölümü de aynı soydan gelen, aynı dile ve dini inanca sahip Türk gruplardır. ( Türkmenler, yörükler, azeriler, kazaklar, kırgızlar, tatarlar, abdallar vs.)bu şartlar altında Türkiye ye mozayik demek doğru değildir. Ancak bizim 'aydınların', siyasetçilerin, dilinden düşürmediği bu kavram kültürel zenginlik olarak algılanıp (ya da yutturulup) içimize sindirilmiştir.

  Fransa ne yapmış?

  fransada 17 etnik grup bulunmakta. Bunlardan 16 sının nüfusu 100bin'in üstünde ve bu grupların genel nüfusa oranı %20 civarındadır . (Türkiyede bu oran %15 civarı ve nüfusu 100bini geçen grup sayısı sadece 6). buna rağmen fransa mozayik tanımlamasını tamamen reddetmiştir. Fransız anayasasının 2. maddesi, 'Fransızca, Cumhuriyetin anadilidir' der. Fransa, avrupa birliği Azınlık Hakları Çerçeve Sözleşmesine imza atmaz. Fransa, tüm dünyaya "ne münasebet canım! mozaik filan değilim ben " der.

  etnik yapısı bizden çok daha karışık olan fransa kendini mozayik olarak tanımlamaz ve tanımlatmazken bizdeki bu mozaik olma gurur ve çabası niye peki?

  Etnik mozayik kavramı,emperyalizmin, ulus devletleri etnik gruplara bölüp kolay lokmalar haline getirme çabasıdır. bu lokmalar ağızda dağılırken ulusal sınırların anlamını yitirecek olması en çok, dünyayı açık pazar haline getirmek isteyen çok uluslu küresel sermayenin işine gelir.

  Etnik mozaik kavramı, basit bir toplumsal yapıdan ötesini ifade eder. Bu kavram, küresel sermaye ve yerli işbirlikçilerin tüm ulus devletlerde yürüttüğü bir politikayı ifade eder. Bu ifadeyi gururla benimsemeden önce sayfanın başındaki tanıma tekrar bir göz atalım. Gerçekten birbiri ile hiç bir bağı olmayan sadece bir arada yaşamak zorunda olan topluluklar sürüsümüyüz yoksa yüzyıllarca tek devlet tek bayrak altında aynı kültürle yoğurulup aynı dili konuşan koskoca bir ulus muyuz?
  4 -1 ... cariyek
 2. 2.
  Mozaik çin işidir.Çin malı 2 gün sonra akar mı kokar mı belli olmaz
  Türkler ''mermer blok'unu'' bilir.Kütle olarak, adamın kafasına vurdun mu yamultur.
  1 -1 ... kocaburun
 3. 3.
  (bkz: mozayik) (bkz: ne mozaiği ulan) *
  1 ... pergamon
 4. 4.
  (bkz: mozaik değil mermer)

  hala mı öğrenemediniz bilader !

  başbuğdan birşey öğrenemediniz mi yav?
  1 ... patria o muerte
 5. 5.
  çok fazla etnik gruptan oluşan bir yapının çeşitliliğini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
  ancak bir ülkenin etnik mozaik olarak kabul edilmesi için belirli bilimsel ölçütlere dayanması gerekir.
  yani her aklına gelen bir ülke için etnik mozaik terimini kullanamaz. bu da etnik grupların o ülkenin yüzde 35'ini oluşturmasıdır. eğer bu şartlar sağlanmaz, bilimsel verilerle ispatlanmazsa, o ülke mozaik olarak kabul edilemez. tahmin değil bilim gerekir bunun için. bunun için fransa örnek olarak verilebilir. fransa'da 17 etnik grup vardır. nüfus içindeki oranları ise yaklaşık yüzde 20'dir. buna rağmen fransa için mozaik terimi kullanılamaz. ve fransa halkı da bu terimi kesinlikle kabul etmemektedir. hatta fransa da milli azınlık kavramı dahi reddedilmektedir.
  ... emrullah