1. 1.
  Kavimle ilgili,budunsal,kavmî.
  1 ... italiano
 2. 2.
  "ırk,soy, belli bir kavimle ilgili olan" anlamında kullanılan kelime..
  1 ... sympathique
 3. 3.
  Bir kabile. Bir ırk veya benzeri. Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü, nesilleri aşan kompleks kan bağlarına, ortak kültüre, dini benzerliğe ve coğrafi aidiyete bağlıdır.

  Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan ilişkisi, dil ilişkisi ve dini bağlılık temelinde tanımlanır.
  1 ... lilith