1. .
    evrende boşluk bulunamayacağını, boşluk diye tabir edilen kısımların "esir" denilen, maddenin somut olmayan 4. haliyle dolu olduğunu öne süren hipotez. ilk olarak rene descartes tarafından ortaya atılmıştır.

    daha sonra newton evrendeki cisimlerin hareketine ilişkin kanunlarda şüpheye düşmeye başladı. bir cismin hareket ettiğini algılanması için, sabit bir referans noktasına ihtiyaç vardı. önce bu nokta olarak uzayı yani boşluğu seçti. daha sonra buna zamanı da ekledi ve zaman-mekan ikilisinden boşlukta bir maddenin bulunabileceğini haya etti. bu maddeye ise "ether" adı verildi.
    1 ... ayyash07