1. .
  alman politik bir şair ve oyun yazarıdır. genel anlamda trajedileri ile tanınır. bunlar die wandlung, masse mensch ve hinkemandır. dramlarında özellikle derin bir alegori ile toplumculuk hakimdir. özellikle masse mensch yedi tablodan oluşan manzum bir dram olarak göze çarpar. bu dramda da kişi olarak da sonja öne çıkar. bununla birlikte toller'in eserlerinde de bir ahlak diyalektiği sözkonusudur.[kötü iyiden çıkmıştır.vs.]

  alman edebiyatı führer döneminde[1933-45] yeni nesnelcilik adı latında irrasyonel ve rasyonel olarak ikiye bölündüğünde. irrasyonelizmin en büyük karşıtı durumunna gelmiştir. (bkz: sonja)

  bunun yanısıra;hinkelman'da konu değişime uğrar. politik bir mesajdan ziyade. daha da kişisle olarak, bir kocanın karısına manevi anlamda sevgi duyup duyamayacağını işler.[buna da çanak tutan adamın erkekliğinin olmayışıdır]
  3 ... calderon de la barca
 2. .
  "tarih kazananların propagandasıdır" demiş ve ölüm için 48'de intiharı seçmiş bir kişidir ayrıca.
  1 ... volkanar