1. 1.
  toller'in yedi tabloluk bir sosyal ihtilal dramı olan masse mensch'de bir burjuva olarak göze çarpan sonja proleterya ile birlikte eyleme katılır ve bundan dolayı da burjuva olan kocası tarafından tehdit edilir. ama o yılmaz ve kendi davasında kitlenin çıkarları uğruna kendi özel hayatını feda der..

  dram yedi tablo şeklindedir ve her tablonun da anlamı farklıdır. özellikle ikinci rüya tablosunda kocası idam edilir. daha sonra ihrtilaciler arasında bölünme gerçekleşir. ayaklanma bastırıldıktan sonra da sonja tuklanarak, üçüncü rüya tablosunda sonje cezaevindedir. burada ölen insanların hayaletleri onu rahatsız eder ve bunun üzeirne suçluluğunu kabu eder ama aynı zamanda kendisi kadar başkalarının da suçlu olduğuna inanmaktadır. ama ihtilale de karşıdır. nedeni de:

  ''birşey uğruna hiç bir insan bir diğerini öldürmemelidir''
  3 ... calderon de la barca
 2. 2.
  bide annemin adıdır.
  ... dindarkominist