1. 1.
  organik katalizörlerdir. enzimler enerji vermez, sadece tepkimeleri hızlandırırlar. örneğin insan vücudunda enzim yokluğunda yıllarca sürecek tepkimeler enzimler sayesinde anında gerçekleşmektedir. iki kısımdan oluşur:

  apoenzim: enzimin protein kısmıdır. enzimin ağırlıklı kısmıdır.
  koenzim: enzimin metal veya mineral kısmını oluşturur.

  enzimler genellikle parçaladıkları maddelerin sonuna -az eki getirilerek isimlendirilirler. örneğin lipidleri parçalayan enzim lipaz, amilozu parçalayan enzim amilaz vb. ancak bu isimlendirmeden çok daha önce bulunmuş enzimler bunun dışındadır. midedeki pepsin ve tripsin gibi.
  ... denizci cakabey
 2. 2.
  enzimler, biyokimyasal reaksiyonun tipine göre 6sınıfa ayrılır.*
  -oksidoreduktazlar
  enzim: laktat dehidrogenaz
  -transferazlar
  enzim:serin hidroksimetil transferaz
  -hidroksilazlar
  enzim: amilaz, peptidaz, üreaz
  -liyazlar
  enzim: pruvat dekarboksilaz
  -izomerazlar
  enzim: metilmalonil coa(koenzim a) mutaz
  -ligazlar
  enzim: piruvat karboksilaz
  1 ... kacak kelebek
 3. 3.
  canlılarda kimyasal tepkimeleri hızlandıran, kontrol eden, ama kendi yapılarında değişiklik olmayan proteinlerdir. birçok biyolojik süreç, enzimler sayesinde gerçekleşir.
  1 ... asiti kaçmış kola
 4. 4.
  protein yapıdaki biyolojik katalizörlerdir.
  (bkz: koenzim)
  (bkz: kofaktör)
  ... dr_neo7
 5. 5.
  canlı bünyesinde görev yapan biokatalizörlere denir.
  enzimin genel yapısı şöyledir;
  apoenzim + koenzim / kofaktör
  ... unique270
 6. 6.
  vücutta kullanılan ama harcanmayan, doğru düzgün çalışabilmesi için bazı metallere veya iyonlara ihtiyaç duyan yapılardır. vücutta normalde bulunabilirken, bazen de akut veya kronik hastalıkların teşhisi için bilgi vericidir.
  ... jack daniel
 7. 7.
  vucutta olusan tüm hayati reaksiyonları 1 milyon-1 milyar kat arasında hızlandıran moleküllerdir. olmazsa olmazlardır. görme olayından tutun da 1 mol glikozun sindiriminde tam on basamakta görev yapabilirler. iyi ki varlar.
  ... melankolik
 8. 8.
  düşük sıcaklıkta kendilerini korurlar ve herşey optimum düzeye ulaştığında tekrar aktifleşirler.ancak yüksek sıcaklıkta bozunurlar ve bir daha eski hallerine dönemezler.ayrıca enzimler tepkimeyi başlatamazlar,sadece var olan tepkimeyi hızlandırırlar.bu hızlandırma olayını ise reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek gerçekleştirirler.
  1 ... robertoalpero
 9. 9.
  kimyasal tepkimeye neden olan, onu hızlandıran, eriyebilir organik maddedir.
  1 ... linka
 10. 10.
  matabolizmadaki enerji üretimini, biyolojik tepkimeleri ve tüm biyokimyasal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kimyasallardır.
  sıcakta daha aktif olarak çalışabilen enzimler + 40 dereceye kadar sıcaklıklarda yüksek performansta çalışırlarken bir çoğu sıcaklığın + 40 derece üzerine çıktığı durumlarda bir daha düzelmeyecek şekilde tahrip olur. 0 dereceden daha soğuk ortamlarda performansları giderek düşen enzimler kimyasal tepkime faaliyetlerini yürütemez ve belli bir - dereceden sonra bozulmasalarda bile, pasifize olurlar.
  bu sebeple soğuk sebebiyle donarak ölümlerde ilk olarak vucut hareketliliğinin düşmesi yaşamsal faaliyetlerin azalması ve bir yorgunluk hissi ile uykuya dalınmasının sebebi enzim çalışmalarının yavaşlayarak pasifize olmalarıdır.
  işte tam bu noktada enzimlerin belli bir soğuklukta pasifize olarak donmaları sayesinde şuanda sadece bilim kurgu filmlerinde ve çizgi filmlerde gördüğümüz, insanların dondurularak 500 - 1000 yıl sonra yeniden canlandırılması hayalini gerçekleştirebilmek için kullanılabileceği fikri tarafımca sürekli düşünülmektedir.

  bilindiği üzere sıvılara katı hale geçtiklerinde kütlelerinde küçülme olur. sıvılar arasında sadece suyun katı hale geçişinde kütlesinin büyümesi söz konusudur. buz dolaplarına cam şişe içine doldurulup ağzı sıkıca kapatılarak konulan suların bir süre sonra kristalleşerek donma nedeni ile kütlelerinin büyümesinden mütevellit şişeyi patlatmaları durumu söz konusudur.
  insan vucudunda yüksek oranda sıvı bulunmakta ve bu sıvı oranının yüksek bir bölümünü su kapsamaktadır.
  eğer ki insanların vucutlarındaki sıvının kristalleşmeden ve kütlesinin büyümeden doldurulması mümkün olursa vucutta bulunan sıvı donacak ve damarları patlatmayacaktır. bu da ancak salisenin milyonda biri zaman diliminde no frost diye tabir edilen yöntemle yahut daha iyi bir yöntemle insanı şoklayarak bir anda dondurulursa mümkündür.
  eğer böyle bir makine yapılırsa önce insanlardan ölüm dahil başıma gelecek her türlü zararlı olaylardan ben sorumluyum gerekli şartları kendi isteğimle kabul ediyor ve talep ediyorum şeklinde bir belge imzalatılır, kişiye ne zaman yeniden canlanmak istediği gibi bir çok soruyu barındıran bir form doldurtulur ve kişi salisenin milyonda biri hızıyla şoklanır, tüm metabolik faaliyet ve reaksiyonları enzimler çalışmadığı için bir anda durur.
  bin yıl sonra kişi yeniden çözülerek hayata ve hayatında hiç görmediği yepyeni bir dünyaya merhaba der.
  tabi bu sırada kişinin yavaş yavaş ısıtılırken ölmemesi için donmuş yani şoklu kişiyi çözmek için salisenin milyonda biri zaman diliminde kişiyi bir anda çözecek ve oda sıcaklığına getirebilecek bir makine düşünülmelidir. bu sayede kişinin enzimleri yeniden aktifleşir ve yaşamsal faaliyetlerine devam eder. hadi geçmiş olsun.
  4 ... zahiri