1. 1.
    pozitif hukuk, özellikle yasama organı tarafından konmuş hukuk kurallarını inceleyen hukuk dalı.
    ... sıpa