1. .
    söyle$tirme adı verilen;
    yazarın ileri sürmek istediği fikirleri, görü$leri yazısında konu$turduğu kimselerin ağzıyla söylemesi.

    platon bu metodu belki de en fazla kullanandır. 30'u a$kın kitabının 14'ünde kesin ve net olarak sokrates'i onun ağzından anlatır.
    1 ... ceviz agaci