1. 1.
    "ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri" adlı 10 ciltlik kitabın yazarı ve dahi antik yunan felsefesini en kapsamlı ele alan biyografi yazarı.
    ... caligari