1. 1.
  DNA (Deoksiribonükleik asit); karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfat atomlarından oluşan ve hücrenin bütün hayati fonksiyonlarında rol alan dev bir moleküldür. DNAyı oluşturan nükleotidler üç bölümden meydana gelmişlerdir:

  Baz : Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C)

  Şeker (5 karbonlu karbonhidrat)

  Fosfat grubu


  Birbirlerine fosfat bağları ile bağlanmış şeker dizilerinde her bir şekere bir baz da bağlıdır. Bu DNAnin bir zincirini oluşturur.
  ... no promise
 2. 2.
  rna'ya nazaran bir oksijen atomu eksiktir.
  1 ... miracley
 3. 3.
  bir canlının yaşam fonksiyonları için gerekli protein kodlarınını içeren yapı.
  ... alokimsinbe