bugün

Deistlikte kendi içinde çeşitlendirilebilir. Tek koşulu tanrının tek olduğunu kabul etmektir. Bunun dışında tanrı'nın dünya hayatına nasıl ve ne derece müdahil olduğu, ya da inancın ne biçimde, ne kadar gösterileceği kişiden kişiye göre değişir. Bazıları agnostizme daha yakın olup dinlerle ve varlığına inanmakla birlikte tanrıyla ilgisini kesmişken, bazıları dini kurumsallaşmaların din adı altındaki çıkarlarla bağlantılı dayatmalarından soyutlanmak için bu yolu seçmiş, kuralları kendisinin koyduğu ve hesabını kendisinin vereceği öz dinini oluşturmuştur.
Deist olmak insana dünya hayatında serbestlik getirir çünkü hayatını dini kural ve gelenekler belirlemez, fakat eğer inanç dahilindeyse ahiret konusu, üzerinde düşünülmeden bırakılmış flu bir alandır.O konudaki karar tamamen tanrıya ait olarak görülür ve çok da alakadar olunmaz.Yapılan eylemler ahireti kurtarma çabasıyla değil, doğru olduğu düşünülen erdemler doğrultusunda şekillenir.
ataisttim, deist oldum , şimdi yine müslümanım. söz öbeğinin değişilmez, bağlayıcı öğesidir. ilginç bir akımdır.
arada kalmak. gidip gelmek.

kendimi yakıın hissetiğim topluluk.
Tanrı nin varlığını kabul ediyorum. Ama Hiçbir dine inanasim gelmiyor. Hepsi saçmalık. Ve kimse objektif degil, herhangi bir dine mensup kişiler kendi dinini hakli sayıyor. Kimse acaba neden bu adam x dinine inanıyor diye düşünmüyor.
Tanrı inanmak için mucizeler gönderdi diyorlar tamam haklisiniz diyelim. O zaman diğer dinlerdeki mucizeler de gerçektir. Ayın yarılması, isa nın babasız meydana gelmesi ya da ateşin suya dönüşmesi çok mu mantıklı...
islamiyet
Hıristiyanlık
Yahudilik
Sihizm
Zerdüştilik
Şamanizm
Taoizm
Yehova Şahitleri
Hinduizm
Şintoizm

daha uzar gider böyle. hangisine inanalım söyleyin. sorsan hepsine inananlar kendi dinlerinin doğru din olduğunu bazı gerekçelerle anlatabilir. söyleyin hangisine inanalım?
Kafası karışıktır.
Deizm veya Yaradancılık, mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.

edit: deistim
genel ateist olarak yaftalanmaktan yahut ibadet yapmaya üşenen müslümanların şeçimidir...
yaşasın agnostisizm
Bir sürü açmazı olan bir felsefi görüştür. Örneğin; Tanrı'dan gelen bir vahyin olmasına ihtimal vermemelerine rağmen bazı deistler kafalarına göre tanrı tanımı yapmaktadırlar. Ben 5 tanrı'ya inanan bir deist de gördüm, benim gibi monoteist olan deist de gördüm. Ayrıca tanrı hakkında da hiçbir söz söyleyemezler. Çünkü kaynak edindikleri bir vahiy yok, ve ''tanrı şöyledir...'' minvalinde cümlelerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Bir deiste ''neden tanrı'ya inanıyorsun?'' sorusunu sorarsanız vereceği tek cevap 'doğa ayetleri' olacaktır. Ama tanrı kaç tanedir, tanrı nasıldır, tanrı bizi neden bu dünyaya gönderdi, tanrı bu evren'i neden yarattı? gibi soruların hepsini cevapsız bırakacaktır.

Sonuç: Deizm açmazlıdır, ve bana göre bir ateist, bir deiste göre çok daha tutarlı bir görüşe sahiptir.

Tabii ki en mantıklısı monoteizm'dir, orası ayrı ehehe.
Bence deizm şüphelidir.Bir ateist olarak tanrı kavramının insan eliyle yaratılmış bir şey olduğunu düşünmekteyim.yani her şeyin bir yaratıcısı olmalı anlayışından doğan bir şey.ancak evreni yaratanın mutlak bir güç değil, belki de bir kaç güç tarafından yaratıldığı da mümkün.sonu olmadığı gibi başının da olmamış olabileceği ihtimali de var.evreni tanrı yarattı ihtimali, evreni çok hızlı yüzen bir balık yarattı veya uzaylılar tarafından varolduk ihtimalleri ile aynıdır bence.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.