1. 1.
  DARB-I MESEL;
  Meydana gelen bir durumu, olayı bir örnekle anlatmakta kullanılan kalıplaşmış, anlamlı sözlerdir. Durûb-ı emsâl diye de bilinir.
  2 ... dilruba
 2. 2.
  atasözü diyenler de çoğunluktadır...
  1 ... baravi
 3. 3.
  "darb" (vurmak) ve "mesel" (örnek) kelimelerinin oluşturduğu deyiş. buradan mülhem olarak örnek çakmak gibi bir anlam çıkarılabilinen söz. çoğulu durûb i emsâl
  ... kanadikirik
 4. 4.
  aynı zmanda olayın siirin yada metnin en can alıcı noktasıda denilebilir.ziya taşkent'in şarkısında olduğu gibi;
  ey hüsn-ü cemal aleme sen darb-ı meselsin...
  ... amidamaru