1. 1.
    olayların sonunu düşünmeden davranış sergileme. konuşmaları anlamadan yarıda kesme, söze girme, ışıklarda bekleyememe, sıraya girememe. dün doktorum tarafından bana konulan teşhis.
    1 ... okadaroldumuya