1. 1.
    11.nesil yazar, henüz çaylak, tap taze.
    -3 ... iyyneci