1. 1.
  ittihat ve Terakki Cemiyeti, kuruluşunda italyan Birliğini gerçekleştiren italyan Masonluğu'nun etkisinde, Özgürlük-Eşitlik-Kardeşlik ilkelerini kabul ederek istibdata karşı mücadele verdi. ittihat ve Terakki özellikle Selanik'te bulunan italyan, ispanyol ve Fransız Locaları'nda toplandılar. Talat Paşa, Cavit Bey , Doktor Nazım, Bahattin Manastırlı, Emanuel Karaso gibi ünlü ittihatçılar, Selanikte Macedonia Risorta Locası'nın üyesiydi.
  ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum
 2. 2.
  ittihat ve terakki hükümetinde maliye bakanlığı yapmış, lozan barış antlaşması'nda da türkiye adına imza atan delegelerden biridir. izmir suikasti'ni düzenleyenler arasında olduğu iddiasıyla idam edilenlerdendir.
  ... stalker
 3. 3.
  mehmet cavit bey (1875-1926)-iktisatçı, gazete editörü ve osmanlı son döneminin önde gelen politik isimlerinden. ittihat ve terakki'nin üst kadrosundan olup, iktisadi işlerde bir numaralı ismidir.

  selanik'te doğdu. istanbul'da iktisat eğitimi aldı. banka memurluğu ve öğretmenlik yaptı. daha sonra gazete editörü oldu. geri döndüğü selanik'te ittihat ve terakki cemiyeti üyesi oldu. 1908'de 2. meşrutiyet'in ilanı sonrasında meclisi mebusan'a mebus olarak seçildi. 1909'daki 31 mart vakası sonrasında tevfik paşa kabinesinde maliye bakanı oldu. 1. dünya savaşı süreci de dahil olmak üzere; mondros mütarekesi'ne (1918) kadar devletin mali işlerinde bu pozisyonu ile önemli rol oynadı. avrupa ülkeleri ile finansal görüşmeleri yürüttü. 1921'de evlendi, 1924'te oğlu oldu. idamı sonrası oğlu yakın arkadaşı olan hüseyin cahit yalçın tarafından yetiştirilmiştir.

  1926 yılında atatürk'e izmir suikastı konusu ile ilişkilendirerek tutuklandı, yargılandı ve idam edildi. söz konusu süreç, ittihat ve terakki'nin önde gelen kadrolarından olup halen sağ olan ve cumhuriyet yönetiminde etkin konuma gelme ihtimali olan isimlerin tasfiye edildiği bir süreç olmuştur.

  hapisteyken karısına yazdığı mektuplar ancak idamından sonra ona teslim eilmiş ve daha sonra "zindandan mektuplar" adı ile kitap olarak yayınlanmıştır.

  (kaynak: ingilizce wikipedia sitesinden derlenmiştir.)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Cavit_Bey
  ... usualsuspects