1. 1.
  bir işçinin bir işyerinde çalıştığı süreyi ve iş tanımını gösteren belgedir. öz geçmişte bulunan "deneyim" kısmının hükmünü sağlamlaştıran ve iş kanununda yeri olan gerekli kağıt.
  1 ... leonandmathilda
 2. 2.
  işverence çalıştırılan personele her daim verilmesi zorunludur.

  (bkz: 4857 sayılı iş kanunu)

  --spoiler--
  Çalışma belgesi

  MADDE 28. - işten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

  Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

  Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.
  --spoiler--

  yaygın olan diğer bir adı için; (bkz: hizmet belgesi)
  2 ... dufresne