1. 1.
    kuantum mekaniğine alternatif olarak yaratılmış bir mekanik. david bohm'un pilot dalgaları ancak bu şekilde açıklanabiliyor çünkü kuantum mekaniği'ndeki schrödinger denklemi bohm mekaniğinde tek başına dalga hareketini açıklamakta yetersiz kalıyor. bohm da ikinci bir denklem yaratıp bunu schrödinger dalga denklemine bağlıyor. yani burada bir sorun yok ama pilot dalga teorisi dalgaları fiziksel bir dalga olarak ele alıyor. kopenhag yorumu ise buradaki dalgayı olasılık dalgası olarak tanımlıyıp dalgayı soyutlaştırıyor. peki hangisi doğru? şu an bilinmiyor çünkü bunlar sadece birer yorum. hepsinin mantıklı ve mantıksız olarak kabul edilebilecek tarafları var.
    1 ... john misty