1. 1.
    kuantum mekaniğinin yorumlarından biridir. De Broglie-Bohm kuramı olarak da bilinir. bu teoremin önemli özelliklerinden biri gizli değişkenler içermesidir. bu durumda pilot dalga denilen şey evrendeki diğer kuvvetler gibi çevresindeki her parçacığa etkide bulunan bir dalga olmaktan çok tek bir parçacığa ait bir dalgadır. yani her kuantanın bir pilot dalgası mevcuttur ve bu pilot dalga kuantaya yol gösterir, tıpkı bir sörf tahtası üzerinde duran sörfçüye yol gösteren dalga gibi. gözlemcinin herhangi bir rolünün olmamasıyla kopenhag yorumundan keskin bir biçimde ayrılır. parçacıklar gözlemlense de gözlemlenmese de dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilir. yorumları karşılaştıracak olursak, kopanhag yorumundaki parçacıkların nereye düşeceğinin tam olarak bilinmemesi ve belli bir olasılık taşıması, pilot dalga kuramındaki pilot dalganın parçacıkları yönlendirme şeklinin bir sonucudur. ölçüm sonucunu bu şekilde çözdüğünü iddia eder. teori yerel olmayan ve deterministik bir teoridir. ayrıca belirsizlik ilkesiyle de örtüşür.
    2 ... john misty