1. 1.
    türkey forum

    uydu kurdu

    gibi yerlere uğraması yeterlidir, öyle hemen mal demeyelim...
    1 ... hayis zayeb