1. 1.
  Cemil Sena’nın Milli Mecmua’da yayımlanan tek şiiri olan ‘Bir Dehlizde’ adlı şiiri

  Bir Dehlizde

  Salibi omzunda yükselen isa
  Bir siyah köşede bekliyor bizi:
  Allah’ı, cenneti sayıklamasa,
  Bakışı delerdi gözlerimizi…

  Öyle bir bakış ki görmüyor belli,
  Tenezzül etmiyor doğduğu yere:
  Bakmıyor gökleri tüvan edeli,
  Bu yerde bekleşen biçarelere…

  Miraçtan usanan ruhuma karşı
  Bu uruç nevahi bir yükseliştir.
  isterse kapansın bana da arşı,
  Allah’ın tahtından gönlüm geniştir.

  Salibi omzunda bekleyen isa
  Yazık ki görmüyor burada bizleri
  Önünde bir nezr mumu yanmasa
  Zulmeti boğacak bu dehlizleri!...

  Cemil Sena Ongun, “Kudret ve Hayat 1”, Milli Mecmua, C. 4, S. 44, 1925, s. 719.
  ... nardogan