1. ?.
  üretimde teknolojinin, insan kuvvetinden ve insan emeğinden çok daha etkili olmaya başlaması ile kalifiye insan ihtiyacının artması neticesinde ortaya çıkan bir yapıdır. akıl ve beden arasında yaşayan insanoğlunun, insanlığın ilk yıllarıyla beden tarafında evrimine başlamasının ardından geçen her zaman dilimi içerisinde bilginin keşfedilmesi, kullanılması ve değerlendirilip sonuçlandırılması ile akıl tarafına kayması hareketi son yıllarda artık son noktaya varma aşamasına gelmiştir. hayatın her türlü aşamasında otomasyona geçen bir kavmin artık ihtiyacı olan şey; beden değil akıl olmuştur. bu nedenle bu toplumda yer alması istenen, faydalanılacak bireyin tek ihtiyacı olan şey bilgi olmuştur. bilgi toplumu ise bu noktadan ortaya çıkmıştır. gayet açık ve net oldu herhalde.
  4 ... devedikeni
  #446269 :)
 2. 1.
  ekonomisi bilgiye dayalı olan,Gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu toplumdur.
  3 ... depression
  #446339 :)
 3. 2.
  Birincil olarak artık maddi güçlerin üretimine değil, bilgi üretimine dayanan bir toplum. Bilgi toplumu kavramı, 'bilgi teknolojisi'ndeki -bilgisayarlar ve elektronik iletişim sistemleri- gelişmelerle yakından bağlantılıdır.
  2 ... lilith
  #504728 :)
 4. 3.
  (bkz: meritokrasi)
  1 ... hemankilicinolmasabihicsin
  #4658321 :)
 5. 4.
  bilgi toplumu denince akla; bilgi ve entelektüel donanımdan yola çıkılarak, bu haznenin teknolojik altyapı ve kalitenin artırılmasında dolayısı ile dünya ticaret sahnesinde ihracaata dayalı bir şema ile katınılması olarak anlaşılıyor. esasen ise; bilgi toplumu ileri teknolojilerin oluşturulmasına kaynaklık teşkil edecek birikimi, makina veya ürün yolu ile değil; doğrudan telif yoluyla yapar.
  japonya'nın sattığı aslında tekonlojik ürün değildir; onların sattığı, bu ürünü var eden altyapının telifi, patentidir.
  ... angry man
  #13381534 :)
 6. 5.
  türkiye'de babaların da facebook hesabı açmasıyla dönüşümü tamamlanmış, postmodern zaman toplumu.
  1 ... gulhan seven adam
  #13381578 :)
 7. 6.
  Tarım döneminde en anlamlı ve en değerli kaynak toprak, en işlevsel araç saban iken, bunlar sırasıyla sanayi çağında sermaye ve makine, bilgi çağında ise bilgi ve bilgisayar olmuştur.

  Tarım döneminde beden gücü, sanayi döneminde ise kol gücü daha önemliyken, bilgi çağında beyin gücü merkezi bir konuma yerleşmiştir.

  Tarım döneminde tarla işçiliği, sanayi döneminde ise fabrika işçiliği (proleterya) yaygınken, bilgi çağında bilgi işçiliği (kogniterya) baskın hale gelmiştir.

  Tarım döneminin en zenginleri toprak sahipleriyken, sanayi döneminin en zenginleri fabrika sahipleri olmuştur. Bilgi çağının en zenginleri ise en bilgililer ya da bilgi alanında çalışanlar olacaktır. Dünyanın en zengin adamı seçilen, Microsoft’un sahibi Bill Gates belki de bunun ilk örneğini oluşturmuştur.

  Tarım döneminin en yaygın yönetim şekli monarşi (krallık, sultanlık, padişahlık vs), iken, sanayi döneminde Cumhuriyet ve Demokrasiler yaygınlaşmıştır. Bilgi çağında ise bunlara katılımcılık, çoğulculuk ve yerinden yönetim gibi yaklaşımlar eklenmiştir.

  Tarım döneminde dünyada var olan toplam bilginin kendini ikiye katlama süresi tahminen 1000 yıl iken, sanayi döneminde 100 yıla inmiştir. Bilgi çağında ise 1 yılın altına indiği tahmin edilmektedir.

  Türkiye de ise bu üç toplum bir arada yaşamaktadır. Bir kısım zengin bilgi toplumunu yaşarken milletin a.. koyarken bir kısım işçi, çiftçi de hala tarım toplumunda yaşamaktadır.
  2 ... akdmsynbnymn
  #23821144 :)
 8. 7.
  türkiye'de olmayandır. adam yer bildirimini ayda bir yapıyor. egosunu tatmin etmek için fotoğraf yüklüyor. yediği yemeğin fotoğrafını çekiyor. bizde bilgi değil gösteriş toplumu var.
  1 ... anambunelan
  #23821170 :)
 9. 8.
  Bilgi üretimi ve etkileşiminin olduğu toplumdur. Bilgi teknolojilerini araştıran, geliştiren, kullanan toplumlara bilgi toplumu denilmekte.
  ... jungle
  #29037650 :)

bilgi toplumu ile alakalı başlıklar