1. 1.
    Işığın çift kırılmadığı 2 yöne sahip minerallerdir.

    Optik çift eksenli mineraller de denir.

    Triklinik, monoklonal ve ortoeombik kristal sistemlerine sahip mineraller çift optik eksenli olurlar.
    1 ... muhendis tarihci