1. 1.
    kim tarafından uyrudulduğunu bilmediğim , ama ilk duyduğum anda yarıldığım , salamasyon ama komik bbp * açılımı.. * * *
    ... aby
  2. 2.
    bbp *
    ... eldaina