bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. .
    1577 - 1599 yıLLArı arasında itaLya'da yaşamış trajik bir tarihi kahraman.. ahLaksızLığı ve zorbaLığıyLa tanınan zengin bir itaLyan soyLusunun on iki çocuğundan biri oLan Beatrice, 1595'te bir kaLede hapsettiriLmiş ve işkence görmüştü.. sevgiLisi oLan kaLe komutanı, üvey annesi ve iki kardeşiyLe birLikte babasını öLdürme pLanLarı yapıp bunu gerçekLeştirmiş, ancak gerçek ortaya çıktığında dramatik yargıLamaLardan sonra katoLik kilisesi Mahkemesi'nin kararıyLa idam ediLmiştir..

    infazın yakLaştığı günLerde guiodo Reni adLı ressam, Roma vaLisinden özeL izinLi oLarak beatrice'in hücresine girdi.. Hücreye girdiğinde beatrice, duvara asıLı küçük bir haç'ın önünde çökmüş, dua ediyordu.. saçLarı dağınıktı.. gözLerinde ve bütün yüzünde çektiği müthiş ruhi acı'nın izLeri vardı.. ressam, kızın görünüşünü biraz düzeLtmek için eLine geçirdiği bir kumaş parçasıyLa modeLin omuzLarını örttü ve başına da bu kumaştan bir parça sardı.. Bu resim tamamLandıktan bir gün sonra beatrice 11 eyLül 1599'da meLekLer köprüsün'de başının kesiLmesi sonucu öLdürüLdü..

    ayrıca beatrice düzyazı, şiir ve resim çaLışmaLarıyLada tanınır..
    2 ... tucimania

alakalı başlıklar

kapat