1. 1.
  Karın.
  Sosyolojide Kuşak.
  1 ... italiano
 2. 2.
  gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısımıdır.
  1 ... worldlike
 3. 3.
  alt batın ve üst batın olarak ikiye ayrılır.
  1 ... ates
 4. 4.
  batın, arapça;
  - iç yüz,
  - gizli görünmeyen şey,
  - tanrı (gözle görülmediği için)
  - iç yüzündeki.

  ehl-i batın; tanrı sırrına erişmiş olanlar, sufiler.

  batıni; - gizliliğe ait.
  1 ... ditty
 5. 5.
  (bkz: batınıye)
  1 ... ditty
 6. 6.
  allah'ın 99 adından biri. varlığı görünmeyen anlamına gelir.
  2 ... akustikcinayet
 7. 7.
  Bâtın : Gizli, her şeyde gizli, O'ndan gizli bir şey olmayan.
  Al-Batin : The Hidden One who is hidden, concealed.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." (1)

  * Allah Teâlâ'nın varlığı, hem aşikar hem gizlidir.
  * O, âşikâr olmakla beraber gizlidir de. Duygularla hissedilemeyip hayal ile algılanamayacağı gibi, varlığının hakikatı da, akılların idrak ve kavrayışına sığmaktan münezzehtir. Binaenaleyh O'nun için ne yalnız Zâhir ne de yalnız Bâtın diye hükmetmemeli, hükmü, âtıftan sonraya bırakarak "Zâhir ve Bâtın" demelidir. Bâtın ismine bakarak Allah'ın, kendine de gizli olduğu zannedilmemelidir. (2)
  * O görünmeyen Zâhir, gizlenmeyen Bâtın'dır. O görünmeyen Zâhir, gizlenmeyen Bâtın'dır. Yardım etme ve rızık vermede Zâhir, varlıkların oluşumunu sağlayan Bâtın'dır. Allah bütün Bâtınlarda (gizliliklerde) mevcuttur. O'na hiçbir şey gizli değildir. O her şeyin içinde ve yakınındadır. Bâtın olmasıyla her şeye aslından daha yakındır. O'nun için görülmeyen görünendir. Sır ve gizlilik O'nun için geçerli değildir. (3)
  * Bu ismi günde 3 kere okuyan bir kimse eşyanın hakikatlerini bilir ve Allahü tealanın sırlarına vakıf olur. (4)

  Kaynaklar:
  1) Hadid, 3
  2) Elmalı Tefsiri, Hadid
  3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  4) Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
  1 ... dindar yazar
 8. 8.
  altıncı nesil yazar. koştursun efenim sözlükte. *
  -1 ... peynirciks