1. 1.
  istanbul, ankara, izmir, izmit, bartın ve eskişehir'de bulunan kültür evleridir. bünyesinde ; müzik, sinema, kısa film, edebiyat, çeviri, fotoğraf ve ritim gibi atölyeler barındırmaktadır. teorik ve pratik eğitim ve inceleme yapılabilmektedir bu atölyelerde.

  bunların dışında bir de kadın atölyesi vardır ki feminist kadınların kurduğu ve işlettiği bir atölyedir. orada da yine kadın ve kadın sorunları üzerine araştırmalar, incelemeler ve sunumlar yapılır.

  atölyelerin hepsi de bazen ayda bir-iki, bazen birkaç ayda bir defa seminer düzenler, güzel etkinlikler gerçekleştirir. verimlidir..

  müdavimleri gerçekten entelektüel birikime sahip seviyeli insanlardır. düşünce özgürlüğü temelinde hareket ederler.

  eğlenceli yerlerdir, bulunduğunuz yerde mevcutsa gidip görmeniz şiddetle tavsiyedir.
  ... lyla