1. 1.
    bu sınıf görevi belediyeden gelecek ekip yapabilir.
    1 ... erectof
  2. 2.
    GENELDE SEMPATiK GÖRÜNÜMLÜ TiPLER OLUYORLAR.
    1 ... usualsuspects