1. .
    alkinlerin hidrojenleri ile metallerin yer değiştirmesiyle oluşan tuzlardır.
    ... the kene