1. 1.
    ost friz, ivesi melezlemesiyle elde edilmiş, genotipi % 50 ost friz ve % 50 ivesi’den oluşan bir koyun tipi.
    2 ... katu