1. 1.
  apsını yani bugünkü abhazya bölgesinde yaşayan veya bu bölgeden çıkan abhazların kendilerine verdikleri addır abhazcada psı = can demektir. apsuva ise can insanları şeklinde türkçeye çevrilebilir. bu yaygın olarak kabul gören anlamıdır. diğer taraftan kafkas dillerinde özellikle abhazca konusunda uzman dil bilimci prof. dr. george hewite göre bambaşka bir anlamı vardır. kendisi bunu temellendirebiliyor olsa da hem günümüzde abhazca psı kelimesinin can, auwa kelimsinin ise halk anlamında kullanılması hem de abhazların candan bir halk olması sebebiyle başta bahsettiğim can insanları tanımı kabul görmektedir.
  *
  1 ... hezal
 2. 2.
  "abhaz" kelimesinin "abhazca"sıdır da denilebilir.

  can insanı anlamına gelmektedir. zaten ülkelerinin adına da kendi dillerinde apsnı yani can ülkesi demektedir bu güzel insanlar.
  ... rasha
 3. 3.
  türkçede çoğunlukla abazanla karıştırılan abaza kelimesinin abhazcasıdır.
  ... ankedon
 4. 4.
  adigelerin ve abhazların oynadığı oldukça sert olan bir dans. genelde kafe oynarken birden müzik kesilir ve apsuvaya girilir, izlemesi ve oynamasıda oldukça zevklidir. mahalli düğünlerde ve ekip gösterilerinin vazgeçilmezidir.
  1 ... chicheng
 5. 5.
  türkiye'de özellikle eskişehir ve düzce'de çok iyi bilinen kafkas halk dansıdır. abhaz icadırdır. büyük bir buluştur.
  1 ... saygin2007
 6. 6.
  aynı zamanlarda abhaz'lara abhazca'da verilen isimdir. apsnı ise abhazya'ya verilen isimdir.

  apsuva dansını da mızıka ve tahtalarla oynamak büyük bir zevktir.
  ... mortis revolutions
 7. 7.
  psı, can demektir. oradan türemiş bir kelimedir abhazca'da.
  ... paraskavedekatriaphobia
 8. 8.
  yaklaşık olarak 4 aydır çalıştığım hala asıl ritmiyle çalınan müziği yakalamakta güçlük çektiğim figürle dolu hızlı bir oyun. her ne kadar beni zorlasa da gerçekten sahnede güzel bir görüntü sergilenebiliyor.
  1 ... phbb