1. 1.
    saussure'ü izlemiş fransız dilbilimci. çalışmaları göstergebilimcilere referans sunmuştur. 'işlevsel genel dilbilim' adlı kitabı teorisinin temelini teşkil eder.
    1 ... zibende