1. 1.
  bir kurulusun calıstırılması icin gerekli olan hizmetler ve kaynakların bütünü. bina, tesis, insan, calisma ortamı vb
  1 ... forinternaluseonly
 2. 2.
  (bkz: altyapi)
  ... salca
 3. 3.
  spor kulüplerinin küçük yaşta ki oyuncularını yetiştirmekle görevli, paf adıyla da bilinen sistemin adı.
  ... salca
 4. 4.
  konular hakkında öğrenilen ilk bilgiler, üstyapının zeminin oluşturan bilgi birikimi.
  ... asiti kaçmış kola
 5. 5.
  (bkz: afc ajax) *
  ... fowler
 6. 6.
  üzerinde yürüdüğümüz ama farkında bile olmadığımız sanki doğal olarak hep oldugunu sandigimiz , hayatımızı kolaylaştıran şehir suyu ,kanalizasyon dogalgaz sistemleri .
  ... portis
 7. 7.
  (bkz: fedora)
  (bkz: php)
  (bkz: mysql)
  (bkz: apache)
  ... minik mavi balina
 8. 8.
  Bir toplumun sosyo-ekonomik temeli... Eytişimsel ve tarihsel özdekçiliğe göre insanlığın ilk hareketi, insanların yaşayabilmek için yaptığı üretim hareketidir. Hayvanlar doğada bulduklarıyla yaşarlar. insanlarsa yaşayabilmek için üretirler. Bu üretim sürecinde insanlar arasında zorunlu ilişkiler kurulur. Altyapı, bu üretim ilişkilerinin tümüdür. Üretim ilişkileri, toplumun ekonomik yapısını meydana getirir.

  insanların bütün öteki davranışları, bu ilk insanca davranışının üstünde yükselirler. insanlar önce yaşarlar, sonra yaşadıklarının düşüncelerini edinirler. Hem de nasıl yasıyorlarsa öyle düşünceler edinirler, bir kulübede bir saraydakinden başka türlü düşünülür. Çiftçi, çiftçi gibi düşündüğünden çiftçi olmuş değildir, tersine, çiftçi olduğu için çiftçi gibi düşünmektedir. Demek ki siyasal, hukuksal, dinsel, felsefesel, estetik, ideolojik vb üstyapı oluşumları hep bu altyapı oluşumuna göre biçimlenir.

  Köleci üretim ilişkilerinin, eşdeyişle köleci altyapının siyasal, hukuksal, ahlaksal vb. düşünceleri köleci düzenin gereklerine uygun olarak; feodal üretim ilişkilerinin, eşdeyişle feodal altyapının siyasal, hukuksal, ahlaksal vb. düşünceleri feodal düzenin gereklerine uygun olarak meydana gelir. Altyapı temel belirleyicidir, ama üstyapı da altyapıyı etkiler ve değiştirir. Örneğin köleci üretim ilişkilerinde anamalcı hukukun, anamalcı üretim ilişkilerinde feodal ahlâkın gerçekleşmesi ve geçerliği olanaksızdır.

  Metafiziğin sonsuz, saltık, her zaman ve her yerde geçerli sandığı üstyapı oluşumları (siyasa, hukuk, ahlâk, din vb.) altyapı oluşumuna uygun olarak hep değişmiştir ve değişmektedir. Ne var ki bu değişmeler aynı hızda değildir, altyapı değişirken üstyapı kurumları daha bir süre devam eder. Bundan başka üstyapı kurumları bir türden değildir.

  Toplumun ilerici yanının üstyapı oluşumları, altyapıyı etkiler ve değiştirir. Buna karşı toplumun gerici yanının üstyapı oluşumları altyapının değişmesine karşı koymaya çalışır, onu engellemeye ve durdurmaya çabalar. Altyapıyla üstyapıdaki değişmelerin birbirine uygunluğu, ancak, sosyo-ekonomik bir biçimin başka bir sosyo-ekonomik biçime dönüşmesiyle gerçekleşir.
  3 ... lilith
 9. 9.
  Futbol alanında çok önemli olan yapı. Takımların fabrikaları da denir.
  ... bradley cooper
 10. 10.
  (bkz: mehmet demirkol/#9812454)
  ... delicious