1. 1.
    sağ frame ve sol frameden oluşan frame..

    detaya inersek.. aslında bu sayfa iki frame'e bölünmüş, alt* ve üst* olmak üzere... bunun alt frame olan kısmı da sağ frame ve (bkz: sol frame) diye ikiye ayrılmıştır.
    ... chanson de roland