1. .
    aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plutonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı. en önemli ortak özellikleri, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. geçiş metallerinin bir alt serisini oluştururlar ve doğada çok ender bulunabilirler.
    1 ... the kene