1. 1.
    Atom numarası 91,atom ağırlığı 231 olan,aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).
    1 ... italiano
  2. 2.
    aktinitlere mensub bir element.
    ... fasafiso