1. 1.
  acemistan'da tıp eğitimi almıştır.
  ... diyonsos
 2. 2.
  klasik edebiyat'ın hoca dehhani'den sonra gelen kurucusu kabul edilir. 1412 de öldüğü söylenir. anadolu ve mısır'da eğitim almıştır.
  ... headacheda
 3. 3.
  * divan edebiyatı şairlerindendir.
  * dili yalın ve sadedir.
  * cemşid ü hurşid adlı mesneviyi yazan ilk şairdir.
  ... unique270
 4. 4.
  divan şiirinin asıl kurucusu sayılır. kendinden sonra gelenleri etkilemiştir. islami ilimlerin yanında, tıp, astronomi ve geometri alanlarında bilgi sahibidir. halk diline geniş yer vermiştir. iskendername adlı 8200 beyitlik mesnevisi iskender'in hayatını ve savaşlarını anlatır. konusunu iran edebiyatından almıştır. diğer eserleri; cemşid-i hurşit adlı aşk konulu mesnevisi, tervih-ül ervah adlı tıp kitabıdır.
  ... citizen erased
 5. 5.
  ultan 3. ahmet devrinde, bursa ve üsküdar'da dokunan çatma türünde ipekli kumaş.
  1 ... ece kscg
 6. 6.
  (bkz: iskendername)
  1 ... registerlater
 7. 7.
  bugünkü terminolojiyle kabaca tarif edersek, 14. yüzyıl sonu ve 15 . yüzyıl başlarında sultanların yakın çevresinde yönetici, vezir vs. değil, ama edebi ve entelektüel sohbet ve sofra arkadaşı, bazen de eğlence ortamı yareni olarak bulunmuş entelektüel, edip ve centilmen bir şahıstır. bıraktığı edebi eserlerle edebiyat tarihimize de tanınmış ve değerli bir isim olarak girmiştir. divan edebiyatının öncülerinden kabul edilir.
  ... usualsuspects
 8. 8.
  mesnevinin kurucusu. iskendername ve cemşüd- ü hurşid önemli eserleri.
  ... culsezar
 9. 9.
  ilk osmanlı tarihini yazan şairdir.
  ... semsir
 10. 10.
  ankara savaşından sonra:

  bu arada rum'a yürüdü temür
  mülk doldu fitne vü havf ü fütur
  çün temür'ün hiç adli yoğ idi
  lacerem-kim zulm ü cevri çoğ idi
  zikri vahşet, çünkü vahşetdir yakin
  anı anmamakdürür hile hemin
  ol fütur içinde gitdi şehriyar
  yıkılup yakıldı çok şehr ü diyar

  dizelerini yazmıştır.
  1 ... mirgun