1. 1.
  Lojitek Plus çözüm ve konseptinin ana temeli ve çıkış noktası 2 kavramdan gelir :

  1. Büyük ve kapsamlı operasyonun kolay yönetilmesi, raporlanması, hatasızlığının sağlanması

  2. Gıda güvenliği doğrultusunda ürünün başlangıç aşamasından itibaren izlenmesi.

  Yukarıda verilmiş olan “Gıda güvenliği doğrultusunda ürünün başlangıç aşamasından itibaren izlenmesi” kavramı Agronomi modülünün çıkış noktası ve amacını teşkil eder. Yurtdışı uygulamalarda “Growing Supervision and Agro-Technical Activities” olarak geçen Agronomi, ülkemizde henüz çok fazla uygulanmasa da yakın gelecekte standart hale gelecek bir uygulamadır.

  Firmalar hasat döneminden sonra alacakları ürünün en iyi kalitede, en yüksek verimde ve en güvenli olmasını sağlamak amacı ile tohum/doğum aşamasından başlayarak müstahsillerine bir takım nakdi avans, ayni yardım gibi maddi destekler sağlarlar.

  Diğer yandan da kadrolu ya da sözleşmeli personelleri aracılığı ile ürünü daha müstahsildeyken izler, yönlendirir ve kontrol ederler. Bu kontroller ve yönlendirmeler, değişik tarım sektörlerine bağlı olarak farklılık gösterir:

  Bitkisel tarımda, örnek bir agronomi döngüsü:

  Anaç Tohum Seçimi, Şartlandırma, Ekim, Fidelik, Transplantasyon, Tarla Dönemi, 1. Hasat, 2. Hasat, Toplama/Kırma, Ambalajlama/istifleme, Depolama gibi dönemlere ayrılır.

  Hayvansal tarımda örnek bir agronomi döngüsü:

  Damızlık seçimi, doğum, aşılama, yemleme, periyodik kontroller, ürün alma, kesim gibi dönemlere ayrılır.

  Agronomi modülü altında firma kendisinin tanımlayabileceği tüm bu dönemler içerisinde ister tek tek her bir müstahsilden, isterse de örnekleme yolu ile bazı bilgileri toplar ve kontroller yapar.

  Bunlar toprak yapısı, ilaç, gübre, kimyasal kullanımı, ekim şekli, sıra aralıkları, bitki özellikleri, büyüme gözlemi, sulama şekli gibi yüzlerce parametre olabilir ve ziyaret tarihi, bakılan kriterler olarak veri toplanır.

  Agronomi modülünün en büyük artılarından biri sahadan direkt veri toplamak için Univera’nın deneyimleri sonucu geliştirilmiş alternatif yöntemlerdir. Bunlar kağıt formlarla veri toplayıp sisteme operatör vasıtası ile girmek, taşınabilir bilgisayarlar ile veri toplayıp ana sisteme aktarmak, el terminalleri ile veri toplayıp ana sisteme aktarmak, el terminalleri ve GPRS yardımı ile online veri toplamak, yaygın veri toplama olacak ise optik formlar aracılığı ile veri toplamak şeklinde firma tercihlerine göre kullanılabilir.

  Alınan agronomi verileri, üründe herhangi bir uyumsuzluk olması halinde direkt olarak raporlanır ve müstahsilin diğer ürünleri kontrol altına alınabilir.

  kaynak: http://www.univera.com.tr/yazilim.php?yid=7
  ... aura