1. 1.
    as far as i knowun kisaltilmisidir. bildigim kadari ile anlamina gelir
    ... serji