1. 1.
  sultan abdülhamid, arnavutları, kürtleri, türkleri, arapları islam ortak paydasında birleştirme politikalarını çevreye aktarmak amacıyla 1886’da hicaz, yemen, trablusgarp’tan harbiye mektebine 48 öğrenci getirtmişti. 1892’de bu eğitim işinin sistematik hale getirilmesi amacıyla aşiret mekteplerinin kurulmasına karar verildi. başlangıçta devlete uzak bölgelerdeki arap aşiretleri hedeflenmişti ama hamidiye alaylarına asker veren zilan aşiretinin abdülhamid'e bir mektup yazarak kendi çocuklarının da okula kabul edilmesini istemesi üzerine önce kapılar kürtlere, başka nedenlerle arnavutlara da açıldı. örneğin dersim’in karabalı, ferhatan, sarı saltık, abasanlı aşiretlerinin çocuklarından oluşan dokuz çocuk aşiret mektepleri’ne, bir çocukta harbiye mektebi'ne alınmış, ancak dersimli aşiretlerden hamidiye alayı oluşturulmamıştı. beş yıllık bu okulun müfredatının temelini halife padişaha ve devlete sevgi ve sadakat aşılamak oluşturuyordu. dersler türkçe idi. ayrıca dil bilgisi, kompozisyon, güzel yazı, fransızca, islam tarihi, matematikte öğretiliyordu. ancak okullar abdülhamid’in hedeflediği gibi birleştirici olmak bir yana ilerde arap, arnavut ve kürt milliyetçiliğinin taşıyıcısı olacak aydınların yetiştiği ocak­lara döndü. böylece abdülhamid politikaları bir yandan sünni ve kızılbaş kürt toplumları ile ermenileri, süryanileri, yezidileri ve türkleri birbirine düşürürken, bu memnuniyetsizliği milliyetçi taleplerin temeli yapacak aydın gruplarının da yetişmesinde istemeden de olsa pay sahibi olmuştu.

  kaynak: ayşe hür / öteki tarih-1 kitabı / sayfa:75
  2 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  o kadar güzel eğitim verilmiştir ki arap, arnavut ve kürt isyanları peşi sıra gelmiştir.
  3 ... ateistvaiz