1. 1.
  Peygamber efendimizin (sav) en kolay anlaşılabilen ve bilinen 40 hadis-i şerifidir.

  1. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza
  bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
  2. Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır.
  Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.
  3. Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin
  durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar.
  Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.
  4. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle
  ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram
  edecek kimseleri mutlaka takdir eder.
  5. Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli
  kesilir: Sadaka-i cariye bırakan, veya istifade
  edilen bir ilim bırakan veya kendine dua edecek
  salih evlat bırakan.
  6. Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği
  ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler,
  o müslüman için birer sadakadır.
  7. Biriniz kardeşini Allah için seviyorsa ona sevdiğini
  söylesin
  8. Bizi aldatan bizden değildir.
  9. Cennet anaların ayağı altındadır.
  0. Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda
  cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup,
  gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.
  1. Ey iman edenler Allah'ın size helal ettiği temiz
  şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın.
  Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size
  verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin.
  inandığınız Allah'dan sakının
  2. Halka teşekkürde bulunmayan Allah a şükretmez.
  3. Her kim borçlu fakire mühlet verir, yahut
  borcundan indirirse Allahu Teala da onun Arşının
  gölgelerinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı
  kıyamet gününde arşının gölgesi altında
  dinlendirir.
  4. Herhangi bir müslüman çıplak bir müslümanı
  giyindirirse, Allah da ona Cennetin meyvelerini
  ikram eder. Herhangi bir müslüman susuz bir
  müslümanı suya kandırırsa, Allah da ona ağzı
  mühürlü (el değmemiş) Cennet meşrubatından
  ikramda bulunur.
  5. Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha
  üstün bir hediye veremez.
  6. Hiçbir kimse, el emeği ve helal kazancından daha
  hayırlı bir yemek yememiştir.
  7. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mü'min kardeşi
  için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz.
  8. ilim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah
  cennet yolunu kolaylaştırır
  9. insanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün
  vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut
  bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
  0. insanlar eğer Ramazan ayının kıymet ve
  ehemmiyetini hakkıyla bilselerdi, ümmetim, bütün
  senenin Ramazan olmasını temenni ederdi.
  1. insanlar yaşadıkları gibi ölürler.
  2. insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet
  etmez.
  3. işçiye ücretini, alnının teri kurumadan veriniz.
  4. Karşılıklı ticarette ticaret yaptığın kişinin namaz
  kılması seni kandırmasın.
  5. Kim bir hayirli isi yapmaya yonelirse, onu yapan
  kadar mukafat alir.
  6. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, kendisine onun
  kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun
  sevabından hiçbir eksilme olmaz.
  7. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek
  ihlâs ile oruç tutar ve kıyam ederse (teravih
  namazı kılarsa) annesinden doğduğu günkü gibi
  günahlarından temizlenir.
  8. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle
  düzeltsin, eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle
  düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalben karşı
  koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
  9. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz,
  nefret ettirmeyiniz.
  0. Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir.
  1. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize
  saygı göstermeyen bizden değildir.
  2. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır.
  Iyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır.
  Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen
  sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri
  kaldırıp atman da senin için sadakadır.
  3. Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna
  gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine
  getirmeyeceğin bir söz verme.
  4. Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur
  olduğunu bildiği halde, müşteriye haber
  vermeden satması haramdır
  5. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona
  zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim,
  kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun
  ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan
  kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet
  gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir
  müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü
  örter.
  6. Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal
  insan kimdir?" diye sorulmuştu. "Kalbi mahmüm
  (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular.
  Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu
  biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye
  sordu. "(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz
  kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin
  yoktur, hased yoktur" buyurdular.
  7. Size vermekte olduğu nimetlerden ötürü Allahı
  sevin, benide Allah beni sevdiği için seviniz.
  8. Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi
  davrananlarınızdır.
  9. Sizin en hayırlınız kuranı öğrenen ve öğretendir.
  0. Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
  Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın
  evladına duası.
  3 ... platinlinin altindaki cherokee
 2. 2.
  Her kim diniyle ilgili 40 hadis ezberlerse ( ve haliyle bunla amel ederse) alimlerle haşrolur ' hadisine binaen cabamizdir.
  1 )
  insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

  Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.
  4 ... sevildigini belli etmeyen adam
 3. 3.
  BiRiSi HADiS Mi DEDi?

  1-) "Gelişmiş toplumlar dindar oldukları için değil, dine rağmen gelişmiştir."
  Mark Twain

  2-) "Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır."
  Seneca

  3-) "Bir insanın ahlaki ve etik davranışları diğerlerini anlamasına, eğitimine ve sosyal ilişkilere dayalı olmalıdır, dini dayatmalara gerek yoktur.
  Zira ölümden sonra ceza korkusu veya ödül iştahı ile hareket eden kişi zavallıdır."
  Albert Einstein

  4-) "Din, sıradan insanları pasif ve sessiz tutmak için bulunmaz bir kaynaktır."
  Napoleon Bonaparte

  5-) "Dünyada bilinen tüm tanrısal inançları inceledim ve hepsi masallara ve mitolojilere dayanıyor."
  Thomas Jefferson

  6-) "Böyle bir tanrı varken, şeytana ne gerek var?"
  Robert M. Price

  7-) "Herşeye gücü yeten Tanrı'nın neden Şeytan'ı yaratmasına ve daha sonra da onunla mücadele edilmesine gerek var ki?
  Bana göre dinler çelişkilerle dolu ve benim mantığıma aykırı."
  Gene Roddenberry

  8-) "Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur."
  Christopher Hitchens

  9-) "Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur."
  Voltaire

  10-) "Din benim saygı duyduğum her şeye esastan karşı çıkıyor - cesaret, açık görüşlülük, dürüstlük, adalet, ve hepsinden fazla, gerçeklere olan bağlılığım."
  H.L. Mencken

  11-) "Öbür dünyalarla uğraşmak aramzıdaki kötülükleri düzeltmez, bu dünyaya odaklanmak bize yardımcı olabilir."
  Walt Whitman

  12-) "Din alışkanlığı düşünmekten kaçmanın kolay yoludur."
  Peter Ustinov

  13-) Bütün dinler zalimdir, hepsi kan üzerine kurulmuştur, çünkü tümünün dayandığı fikir, kurban fikri, kutsalın intikam duygusunu tatmin için insanlığın boğazlanmasıdır.
  Mikhail Bakunin

  14-) iman mükemmel bir kaçamak, düşünmemek ve kanıtları değerlendirmemek için mükemmel bir mazerettir. iman, kanıtsızlığa rağmen hatta belki de sadece bu yüzden inanmaktır.
  Richard Dawkins
  2 -3 ... bilincli egoist