1. 1.
  Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankarada , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla yeni bir yönetim kurulmuştu . Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti özünde ulusal egemenliğe dayalı bir hükümetti.Fakat Yeni Türkiyeyi devlet şekillerinden , yönetim biçimlerinden birine uygun olarak resmen ilan etmek gerekiyordu . Yani sıra devletin adının konmasına gelmişti.

  Atatürk , yeni devletin şeklini cumhuriyet olarak kabul etmeyi düşündü. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu fikrini açıklamayıp , uygun bir zamanı beklemişti . Büyük Zaferden sonra artık bu an gelmiş bulunuyordu. Aslında , Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarıyla Büyük Millet Meclisinin programları tamamen demokrasiye dayanmaktaydı. Saltanatın artık hiçbir etkinliği kalmamıştı. Son padişah da yurttan ayrılmış , saltanat kaldırılmıştı . Şimdi sıra Atatürkün kafasındaki Cumhuriyet Yönetimini resmen ilan etmeye gelmişti.

  Atatürk , 28 Ekim 1923 akşamı birkaç arkadaşını Çankayadaki köşküne davet ederek yemek sırasında arkadaşlarına :

  - Yarın, cumhuriyeti ilan edeceğiz , dedi.

  Misafirler hiç şaşırmadılar . Zaten böyle bir hareketi bekliyorlardı .

  Atatürk , Teşkilat-ı Esasiye ( Anayasaya ) konmak üzere şu öneriyi hazırladı :

  Türkiye Devletinin şekli cumhuriyettir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi

  tarafından idare olunur.

  Böylelikle yeni devlet şeklinin cumhuriyet olacağına kesin olarak kara verildi.

  29 Ekim 1923 akşam saat : 18.45te TBMM oturumu açıldı. Atatürk&ün önceden hazırlattığı Anayasa maddesinin görüşülmesine geçildi.Görüşmeler sonunda öneri kabul edildi.Milletvekilleri ayağa kalkarak üç kez Yaşasın Cumhuriyet diye bağırdılar.

  29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat : 20.30da Cumhuriyet ilan edildi.

  Cumhuriyetin ilanından sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Ulusal Kurtuluş Savaşının büyük kahramanı Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa , ilk cumhurbaşkanı seçildi.Cumhurbaşkanı seçiminden sonra sonuç , 101 parça top atılarak halka duyuruldu.

  Cumhurbaşkanlığına seçilen Atatürk kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Heyecanlı ve kararlı konuşmasını şu sözlerle noktaladı :

  - Türkiye Cumhuriyeti , cihanda işgal ettiği mevkie layık olduğu eserleriyle ispat edecektir . Türkiye Cumhuriyeti , mesut .muvaffak ve muzaffer olacaktır .

  --spoiler--
  buna da - veriliyosa yanii...
  --spoiler--
  10 -2 ... karın desen jack
 2. 2.
  birçok manken,şarkıcı ve futbolcunun bilmediği bir tarih.
  2 ... berbay
 3. 3.
  bayraklarla,çocuklarla,yaşlılarla ve milletçe kutlanması gereken en büyük bayram.
  1 ... midnight
 4. 4.
  kutlu gün.
  ... pilotmont
 5. 5.
  bizlerin var olacağının kesinleştiği gün.
  1 ... minti
 6. 6.
  (bkz: sahi bir cumhuriyet vardı ne oldu ona)
  2 -2 ... sosyalpenguen
 7. 7.
  yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulunduran büyük millet meclisi, bu tarihte teşkilat-ı esasiye kanunu'na cumhuriyet ve cumhuriyete ilişkin bazı bölümler eklemiştir ve değişiklikler yapmıştır.

  yapılan bu uygulamayla, teşkilat-ı esasiye kanunu'nun;

  1. maddesine "Türkiye Devletinin şekli Hükümeti, Cumhuriyettir."
  2. maddesine "Türkiye Devletinin dini, Dini islâmdır. Resmi lisanı Türkçedir."
  4. maddesine "Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, Hükümetin inkısam ettiği şuabatı idareyi icra Vekilleri vasıtasiyle idare eder."
  10. maddesine "Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyanından bir intihap devresi için intihap olunur. Vazifei Riyaset yeni Reisicumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir."
  11. maddesine "Türkiye Reisicumhuru Devletin Reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclise ve Heyeti Vekileye riyaset eder."
  12. maddesine "Başvekil Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihap olunur. Diğer vekiller Başvekil tarafından gene Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra heyeti umumiyesi Reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arzolunur. Meclis hali içtimada değil ise keyfiyeti tasvip Meclisin içtimaına talik olunur."

  ibareleri eklenmiş ve bu değişikliklerle cumhuriyet ilan edilmiştir.
  1 ... tarumar
 8. 8.
  ataturk'un cumhuriyeti ilan edecegi yolunda soylentiler duyan muhalifler ataturk'u tenhada kıstırır ve bu konuda sorguya cekerler. ataturk böyle bir şey olmayacagı konusunda guvence verir. fakat sözunde durmaz.

  28 ekim aksamı mustafa kemal gizlice 7 arkadasini cagirir.guvendikleri milletvekillerine haber vermelerini ve yarın meclisi toplayıp cumhuriyeti ilan edeceklerini kararlaştırırlar. daha once kendisini cumhuriyet ilan etmemesi ve halifeligin kaldirilmamasi konusunda uyaran kisilere hic haber vermez.

  onceden meclisin tatil oldugu belirlenen 29 ekimden bir gece once gizlice cagirdigi 7 arkadasi araciligiyla 150 milletvekilini toplarlar. 287 milletvekilinden 158 inin katildigi toplantida cumhuriyet kabul edilir ve mustafa kemal cumhurbaskani secilir.
  oldu da bitti masallah
  4 -3 ... rush
 9. 9.
  elleri öpülesi ata'mızın armağan ettiği rejim. laf atan hainlerin böyle özgürce düşünmelerine imkan bile cumhuriyet ve kurucusu atatürk sayesindedir. lakin onlar bunu anlayamayacak kadar cahil,yobaz,zavallıdır. ama bunu unutmayacak,yaşatacak kesim mutlaka olacaktır.bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. ata'm izindeyiz..
  2 -1 ... burmilla
 10. 10.
  --spoiler--
  Şimdiye kadar hepimiz "Yarın" kelimesiyle başlayan milyonlarca cümle kurduk. Ama hiç biri bu kadar anlamlı olmadı, olamazdı!
  Tarihte bugün; Yıl:1923 Yer:Çankaya Köşkü "Yarın, cumhuriyeti ilan edeceğiz" M.Kemal ATATÜRK.
  --spoiler--
  2 -1 ... lukslerimi verin bana