1. 1.
  milliyetçilik akımının önem kazanmasıyla, osmanlının parçalanmasının hız kazanmaya başladığı tarih.
  1 ... indoor rain
 2. 2.
  (bkz: fransız ihtilali)
  1 ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum
 3. 3.
  fransız ihtilali ile birlikte,dünyada ilk kez,sağ ve sol kavramının ortaya çıktığı yıl.
  1 ... rockandroll
 4. 4.
  düşünülenin aksine; liberalleşme karşıtı olmaktan ziyade, bizzat siyasi liberalizm tohumlarının atıldığı yıllardan birisi olmuştur kendisi.Diğeri için (bkz: amerikan devrimi)...

  Kıta Avrupası liberalizm anlayışını temsil eden akımın kaynağı olan fransız devrimi, angolo sakson liberalizmine karşı daha tutucu bir hava estirir. Ama ortada monarşiye bir başkaldırı, bir özgürlük savaşı olduğu muhakkatır.

  Liberalizm, 1789'dan önce ne zaman var olmuştur da, muhafazakarlık onun yerini almıştır, bu bir soru işareti olarak aklımda kalmaktadır. Zannımca, kavramlar çok karıştırılmamalı, liberalizm daha iyi okunmalıdır.
  1 ... liberla
 5. 5.
  bastille hapishanesinin yıkıldığı yıl.
  (bkz: fransız devrimi)
  1 ... yav napcan adimi
 6. 6.
  Fransız ihtilalinin ve Dünyanın başkalaşmasının unutulmaz tarihidir. Tüm Dünyadaki insanların milliyetçilik duygusunu kabartan ve halkları isyana sürükleyen, büyük imparatorlukların tarih sahnesinden silinmesine neden olan siyasi tarihin dönüm noktasının tarihidir. Bu tarihten sonra değişmeyen çok az şey kalmıştır.
  1 ... mixed
 7. 7.
  Amerikanın kuruluş tarihi ve Fransız ihtilalidir. 1648de başlayan yeni dünya düzenine geçişte kilometre taşıdır. Hâlâ bu dönem gücü ellerine geçirenler belirliyor dünyanın kaderini. Zaten 1815 modern hayatın başlangıç tarihi gibidir. Bu zamandan sonra insanlık hızla günümüzdeki teknolojik haline ulaşmıştır

  (bkz: Yakın çağ)
  3 ... tenete