1. 1.
    tse tarafından çıkartılan bacalar, ısı akışkan dinamiği hesaplama metotları kitabıdır
    not: birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar içerir
    ... kolibandı